Moj profil Postavke Povratne informacije Razgovori Omiljeni Odjavi se
Početak Uvjeti privatnosti i odgovornosti

Uvjeti privatnosti i odgovornosti

Odgovornost i pravila o privatnosti

Uprava i administracija mojekrpice.hr nije odgovorna za fotografije i tekstove svojih korisnika. Sami korisnici stranice su odgovorni za svaku fotografiju i tekst koji su stavili na web stranicu kako bi prodavali kupovali ili mijenjali artikle. Vodstvo mojekrpice.hr-a nije odgovorno za kvalitetu ili opis artikala koje korisnici razmjenjuju, prodaju ili kupuju na ovoj stranici. Korisnik je odgovoran za svaki artikl koji je objavio. Stranica mojekrpice.hr nije odgovorna za provedene ili neprovedene transakcije korisnika, materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu objavljenim tekstovima na web stranici. Administracija mojekrpice.hr-a neće biti odgovorna za bilo kakvu novčanu i nematerijalnu štetu prouzrokovanu od strane privatne ili pravne osobe i koja bi izravno ili neizravno mogla biti uzrokovana informacijom na mojekrpice.hr. Potpunu odgovornost za točnost i usklađenost informacije na stranici mojekrpice.hr sa zakonima Republike Hrvatske preuzima osoba/korisnik stranice. Mojekrpice.hr stječu intelektualna prava na licu mjesta na fotografije sa svojim opisima. Informacije koje se koriste za identifikaciju korisnika stranice su povjerljivi i ne mogu se prenijeti na treće osobe. Ako je korisnik uploadao sumnjiv sadržaj na web stranicu, podaci se mogu prenijeti na treće osobe u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Mojekrpice.hr uprava ima pravo koristiti informacije prikupljene o članovima, registracijom na stranicu ili bilo kojim drugim načinom. Registracijom se osoba slaže s pravilima mojekrpice.hr-a i s činjenicom da može biti blokirana ukoliko ova pravila prekrši. Mojekrpice.hr uprava ima pravo prenijeti e-mail adresu blokiranog korisnika na drugog korisnika, ako transakcija između tih korisnika nije dovršena. Podaci o članu koji je otkazao svoje članstvo biti će pohranjeni u bazi podataka mojekrpice.hr-a na tri mjeseca. Registracijom se osoba slaže s pravilima mojekrpice.hr-a i s činjenicom da može biti blokirana ukoliko ova pravila prekrši; Zakonom je zabranjeno reproducirati, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, cijeli ili dio stranice, bez prethodnog pismenog odobrenja administracije mojekrpice.hr-a. Također, nije dozvoljeno prevesti stranicu na druge jezike, prilagoditi, reproducirati ili na drugi način izvoditi bilo koje druge akcije koje bi mogle povrijediti prava utemeljitelja mojekrpice.hr. Ekskluzivna prava na zaštitni znak su zaštićena zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Cookies policy

Mojekrpice.hr koristi kolačiće da bi pohranile informacije o stranice na vaše računalo kako bi se unaprijedilo vaše korištenje stranice. MK_SESSION - "kolačić" sesije pohranjuje podatke o prijavljenim korisnicima poput korisničkog imena i identifikacijske oznake. MK_LANG - odabrani jezik, uvijek hrvatski. loggedin - mojbutik.hr "kolačić" se koristi kako bi označio je li korisnik prijavljen i koristi ga priručna memorija (cache). announceShown - koristi se da bi označio da li obavijest na naslovnoj stranici treba biti prikazana korisniku u idućih 24 sata. Sprema se na 24 sata. announceShownTimes - koristi se kako bi se izbrojalo koliko puta je prikazana obavijest na naslovnoj stranici u zadnjih 14 dana. Sprema se na 14 dana. showFB - koristi se da bi naznačio je li Facebook likebox iskočna stranica (popup) već prikazana ovom korisniku. Sprema se na 365 dana. Standardni Google Analytics “kolačići” za statističku uporabu fbm - Jednu godinu Povezuje s Facebookom Facebook.com fbsr - OAuth “kolačić” koji precizira spajanje na Facebook.com autvc - AddThis.com “kolačić” trajanja 2 godine. Koristi se kako bi osigurao da korisnik vidi ažurirani zbroj ako podijele stranicu i vrate se na nju prije nego što je taj broj u AddThis.com priručnoj memoriji (cacheu) osvježen. Podaci iz tog “kolačića” ne šalju se nazad na AddThis.com, te bi brisanje tog “kolačića” pri isključivanju funkcionalnosti “kolačića” uzrokovalo neočekivane probleme za korisnike.

Plaćanje za stjecanje usluga

Posebna usluga i dan publikacije moraju biti dodijeljeni određenom oglasu. Ako korisnik aktivira kupljenu uslugu, datum usluge ne može se mijenjati i novac se ne refundira. Dodjelom određene usluge oglasu, vlasnik oglasa osigurava da je oglas u skladu sa generalnim pravilima stranice i postavljanja oglasa. Ako oglas ne poštuje pravila biti će izbrisan bez prethodnog upozorenja te novac potrošen na uslugu neće biti vraćen i usluga se neće moći zamijeniti za drugo vrijeme. Kupljene usluge ne mogu se mijenjati, prenositi na drugog člana ili biti izmijenjena na bilo koji drugi način. Iskorišteni novac za kupnju usluga ne može biti vraćen.
Mojekrpice su zajednica u kojoj možete prodavati, kupovati i mijenjati odjeću
Kupi - Prodaj